Home  Boekenplank
Kartonnage
Projecten
Stempelhoekje
   
 

Interview in het tijdschrift 'Boek Behoud Bericht'

En van de rubrieken in het tijdschrift 'Boek Behoud Bericht' is Over de drempel bij...

Voor deze editie was het Boekbindatelier ´t Stijfselpotje benaderd om een interview te geven. Mijn aanvankelijke aarzeling ging snel over in (ja sorry) een beetje trots. Leuk toch als je werk opvalt.
Het interview is afgenomen tijdens een gezellige middag door Ida Schrijver.

Het interview is op de volgende pagina te lezen.

 

Informatie tijdschrift 'Boek Behoud Bericht'

Het tijdschrift Boek Behoud Bericht is een uitgave van de Stichting Boekbehoud en verschijnt 5x per jaar in een oplage van 1100 stuks.

De Stichting Boekbehoud levert een bijdrage aan het behoud van het boek als cultuurdrager, in het bijzonder met betrekking tot het handboekbinden.